ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ዙርያ ባይቶ ምኽሪ

22 يناير 2019 2307

ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ዙርያ ባይቶ ምኽሪ 

27-30/4/1440 ህጅሪ 3-6/1/2019

ኩሉ ምስጋና ንሓደ ኣላህን ሰላምን ውደሳን ንኽቡር ነብይና ሙሓመድን ነቶም ብጾቱን ሰዓኣብቱን።

አላህ ንልኡኹ ብቅኑዕ ሓበሬታን ሓቀኛ ሃይማኖትን ርህራሄ ንዓለማት ክኸውን ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ልኢኹ ካብ ጸልማት  ናብ ብርሃን ንኸውጽእ ኣበሳርን ኣጠንቃቅን ስለዝኾነ ብፍቓድ ኣላህ ናብ መንገዲ ዕዙዝን ምስጉንን ጎይታ እናመረሐ ሃይማኖታውን ዓለማውን ጉዳያት ረብሓ  ከመዓራርይ ተላኣከ። ረሱል ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም መልእኽቲ ጎይታ ኣብጺሑ ናብ ኣኼራ ምስ ሰገረ ብድሕሪኡ ነቲ ቁርኣን ብፍልጠትን ብተግባርን ዝወረሰ ትውልዲ ገደፉ ንሶም ከኣ ብወገኖም ነቲ ሕድሪ ከም ወረስቲ ነብዪ መጠን (ዑለማእ ወረስቲ ነብያት ስለዝኾኑ) ኣብነት ኮይኖም ብሓቂ ናብ ምሉእ ዓለም መግለጽን ሓበሬታን ዘርግሑ። ኣብዚ ጉዳይ ሕጽረትን ጉድለትን ምርኣይ ነቲ ኣላህ ካብቶም ዑለማእ ዝወሰዶ ኪዳን ምጥላም እዩ፣ ኣላህ ከምዚ ይብልኣላህ ካብቶም (ፍልጠት) መጽሓፍ እተዋህቡ ነቲ መጽሓፍ ንኽገልጹን ንኸይሓብኡን ኪዳን ወሲዱ እዩ

    እዚ ሃይማኖታውን ሕብረተሰባውን ሓላፍነት እተሰመዖም ገለ ዑለማእን ዱዓትን ተጸዋዊዖም ብሸሪዓዊ ፍልጠትን እስላማዊ ዳዕዋን ዝግደሱ እተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት እስልምና ፍልጠት ዝቐሰሙ ኣባላት ዝጠምር ሓደ ትካል መስረቱ፣ እስላማዊ መንነትን ቋንቋ ዓረብን ንምዕቃብ እስላማዊ ሓድነት ኣብ ክሊ ሃገረ ኤርትራ ንምትግባርን ኣብ እተፈላለዩ ማሕበረሰባት ኤርትራ ናይ ሰላማውን ሓባራውን ናብራ ንምርግጋጽን እቲ ዝለዓለን ሽቶ ዝወቐዐ ንኹሎም ጠርናፍን ዝነበረ ውዳበ እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ኸኣ እቲ ኣስተምህሮን ምልመላን ካብ መጽሐፍ አላህን ካብ ቅኑዕ ሱና ነብይናን ዝነቐለ ኮይኑ ካብ ኩሉ ጥሩፍነትን ሕሉፍ ኣራኣእያን ሸለልትነትን ርሒቑ ማእከላዊ መርገጽ ዝሓዘ እዩ፣ ኣብ ትሕቲ ምትእስሳር ዑለማእ ኤርትራ (  ዝብል ስም ከኣ እዚ ትካል ኣብ 1436 ህጅሪ ማለት 2015 ተመስሪቱ።

ምትእስሳር ዑለማእ ካብቲ እተምስረተሉ ዕለት ብሩህ እስትራተጂ ተኸቲሉ ንሱ ከኣ ስርሑ ኣብ ዳዕዋን ትምህርትን ሓጺሩ ካብ ኩሉ መንግስታውን ተቓውሞኣውን ፖለቲካዊ ምስሕሓባትን ጎነጻትን ርሒቑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክሰርሕ ስለዘይተኻእለ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ኣብ ወጻኢ ሃገር ክሰርሕ ጸኒሑ፣ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሜዳ ውሽጢ ኤርትራ ምዃኑ ከይሰሓተ ዕድል ክሳብ ዝኽፈት ኣብቲ ሕጊ ዝሰፍነሉን ሲቪላዊ ትካላት ዝፍቀደሉን ናጻ ዝኾና ሃገራት ንጥፈታቱ ከካይድ ጽኒሑ፣ እቲ ቀንዲ ሕጋዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መሪጹ  ህዝብን ዑለማታትን ኣብ ዝርከብሉ እተፈላለየ ሸነኻት ብዝከኣል መጠን ስርሑ አከናወነ።

 መሰረታዊ ስርዓትን ውሸጣዊ ሕግን ኣኽቢሩ ኣብ ቱርኪ ካብ 3-6/1/2019 ሳልሳይ ዙርያ ኣኼባ ባይቶ ምኽሪ ኣካይዱ፣ ጸብጻባት ጠቅላሊት እማንን ውጥንን ስርሒትን ኣብ እስትራተጂካዊ ዕላማ እተገበረ ምስትኽኻልን ኣጽዲቁ ብዛዕባ አስላም ኤርትራ ዘገድስ ጉዳያት ዘትዩ ነቲ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ማሕበራት ግብረ ሰናይ እተመዝገበ ቤት ጽሕፈቱ ብዕሊ ከፈተ።

ባይቶ ምኽሪ ናይ መጻኢ ኣገዳስነትን  ዕዞ ዳዕዋን ኣስተምህሮን ኣብ እተፈላለየ ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ሃገራት ብፍላይ ከኣ ኣብ መደበራት ስደተኛታትን ማሕበረኮማትን ንምክፋል ብጽኑዕ ኣረጋገጸ፣ ከምኡውን ብዛዕባ ምስራዕን ምውዳብ አባላትን  ኣተኩሩ ብወገን ዑለማእን ዱዓትን ዝግባእ ናይ ዳዕዋን አስተምህሮን ተረኦም ንኽፍጽሙ ጥዑም ሃዋሁው ክጣጣሓሎም እናተላበወ ንልምዓትን ተሓድሶ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ እተፈላለየ ሃገራት ንተማሃሮ ዕድል ትምህርቲ ከናዲ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

ባይቶ ምኽሪ ካልኣይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ እዋኑ ንኽካየድ ብምውሳን ነዚ ጉዳይ ተሳልጥ አዳላዊት ሽማግለ መዚዙ ናይ ስራሕ መደባት ሓንጺጹ።

ኣብ መወዳእታ  ንኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ሰናይን ፍርሃት ጎይታን ዝሕሉ ንጥፈታት ክትሓባበርዎ እናጸወዔ ካብ ህዝቡን ናብ ህዝቡን ምዃኑ ብምርግጋጽ ንኣገልግሎት ህዝቡ ከምእተበገሰ በቲ ዝሓንጸጾ እስትራተጂ ተቐይዱ ሕጋዊ ቅርጹ ሓልዩ ኣብ ውሽ  ኤርትራ ክሰርሕ ሃንቀው እናበለ ንግዚኡ ግን ኣብቲ ዝርከበሉ ቦታ ንጥፈታቱ ከተግብር እዩ።

ኣላህ ጻዕርና ክባርኽን ናብቲ ዝፈትዎን ዝረድዮን ክመርሓና ንልምኖ ወሰለላሁ ውሰለም ወባሪክ ዓላ ነብይና ሙሓመድ።

ባይቶ ምኽሪ 

6/1/2019

እስታንቡል 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *